GÜNEŞ SİSTEMİ

GEZEGENLER

      

Yörünge Elemanları

      

Gezegen a e i W v L T n S
Merkür 0.387 0.206 7°00' 48°20' 77°27' 252°15' 0.241 04°06' 115.9
Venüs 0.723 0.007 3°24' 76°41' 131°32' 181°59' 0.615 01°36' 583.9
Yer 1.000 0.017 0°00' 0°00' 102°57' 100°28' 1.000 00°59' -
Mars 1.524 0.093 1°51' 49°35' 336°02' 355°27' 1.881 00°31' 779.9
Jüpiter 5.203 0.048 1°18' 100°33' 14°45' 34°24' 11.863 00°05' 398.9
Satürn 9.537 0.054 2°29' 113°43' 92°26' 49°57' 29.447 00°02' 378.1
Uranüs 19.191 0.047 0°46' 74°14' 170°58' 313°14' 84.017 00°01' 369.6
Neptün 30.069 0.009 1°46' 131°43' 44°58' 304°53' 164.791 00°00' 367.5
Plüton 39.482 0.249 17°09' 110°18' 224°04' 238°56' 247.921 00°00' 366.7

      

a : Yörünge yarı büyük ekseni, AU cinsinden. 1 AU = 149597871 km.

e : Eksentrisite. Yörünge yarı küçük ekseni (b) ile arasındaki bağıntı b2 = a2 ( 1 - e2 ) şeklindedir.

i : Yörüngenin ekliptik düzlemine olan eğimi.

W : Çıkma düğümünün boylamı. Bu noktada gezegen tam ekliptik düzlemi üzerindedir.

v : Perihelionun (Günberinin) boylamı. Bu noktada gezegen Güneş'e r = a ( 1 - e ) uzaklığındadır.

L : Gezegenin bu tarihteki (J2000.0 = 01 Ocak 2000 saat 12:00 UT) ortalama helyosentrik boylamı.

T : Gezegenin Güneş etrafındaki turunu tamamlaması için geçen süre. Tropal sene cinsinden siderel peryot.

n : Ortalama günlük siderel hareket. Güneş'ten bakıldığında, gezegenin bir günde ne kadar ilerlediğini gösterir.

S : Sinodal peryot, gün cinsinden. Güneş'ten bakıldığında, Yer ile gezegenin boylamsal kavuşum aralığı. İç gezegenler için S = T / ( 1 - T ) , dış gezegenler için S = T / ( T - 1 ) şeklindedir.

Siderel yıl = 365.256363 gün, Tropal yıl = 365.242190 gün ve Jülyen yılı = 365.25 gündür.

      

Temel Fiziksel Özellikler

      

Gezegen R m d A D1 D2 Uydu e p
Merkür 2440 3.30 5.4 0.1 4.5 13.0 0 0.0 1407.6
Venüs 6052 48.69 5.2 0.7 9.6 65.4 0 177.4 -5832.5
Yer 6371 59.74 5.5 0.4 - - 1 23.4 23.9
Mars 3390 6.42 3.9 0.2 3.5 25.6 2 25.2 24.6
Jüpiter 69911 18986 1.3 0.5 29.8 49.0 63 3.1 9.9
Satürn 58232 5685 0.7 0.5 14.5 20.1 50 26.7 10.7
Uranüs 25362 868 1.3 0.5 3.3 4.0 27 97.8 -17.2
Neptün 24624 1024 1.6 0.4 2.2 2.4 13 28.3 16.1
Plüton 1179 0.13 1.9 0.6 0.1 0.1 3 122.5 -153.3

      

R : Gezegenin yarıçapı, km olarak. Hacımsal ortalama değer.

m : Gezegenin kütlesi, 1023 kg olarak.

d : Gezegenin ortalama yoğunluğu, g/cm3 olarak.

A : Geometrik albedo. Gezegenin yüzeyinin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.

D1 : Yer'e en uzak konumunda görünen açısal çapı, yay saniyesi cinsinden.

D2 : Yer'e en yakın konumunda görünen açısal çapı, yay saniyesi cinsinden.

Uydu : 2006 yılı başında bilinen uydu sayısı.

e : Gezegenin kendi etrafında dönme ekseninin eğimi, yay derecesi cinsinden.

p : Gezegenin kendi etrafında dönme süresi (siderel günü), saat cinsinden.

Siderel gün; bir yıldızın büyük meridyen dairesinden ardarda iki geçişi arasındaki süre olup Yer için yaklaşık 23 saat 56 dakika 04 saniyedir.

Not: 1- Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'de halka sistemi vardır. Yoğun gaz küresi olan bu dört gezegenin kendi etrafında dönme peryodu enleme göre değişir.

2- Yer'e oranla, Venüs kendi etrafında ters yönde döner. Uranüs ve Plüton'un dönme ekseni eğimi diğer gezegenlere oranla büyüktür.

      

GÜNEŞ SİSTEMİ

UYDULAR

      

Temel Yörünge Elemanları

      

Gezegen Uydu a e i T
Yer Ay 384400 0.055 5.2 27.3
Jüpiter İo 421800 0.004 0.0 1.8
Jüpiter Europa 671100 0.009 0.5 3.6
Jüpiter Ganymede 1070400 0.001 0.2 7.2
Jüpiter Callisto 1882700 0.007 0.2 16.7
Satürn Tethys 294700 0.000 0.2 1.9
Satürn Dione 377400 0.000 0.0 2.7
Satürn Rhea 527100 0.001 0.3 4.5
Satürn Titan 1221900 0.029 1.6 16.0
Satürn İapetus 3560800 0.028 7.6 79.3
Uranüs Ariel 190900 0.001 0.0 2.5
Uranüs Umbriel 266000 0.004 0.1 4.1
Uranüs Titania 436300 0.001 0.1 8.7
Uranüs Oberon 583500 0.001 0.1 13.5
Neptün Triton 354800 0.000 156.8 5.9
Plüton Charon 19571 0.000 99.1 6.4

      

a : Uydunun gezegen etrafındaki yörüngesinin yarı büyük ekseni, km cinsinden.

e : Eksentrisite.

i : Yörüngenin ekliptik düzlemine olan ortalama eğimi, yay derecesi cinsinden.

T : Uydunun gezegen etrafındaki turunu tamamlaması için geçen süre. Siderel peryot, gün cinsinden.

Not: Bu listede sadece yarıçapı 300 km'den büyük uydular yer almaktadır.

      

Temel Fiziksel Özellikler

      

Gezegen Uydu R m d A D1 D2
Yer Ay 1738 735 3.3 0.1 1766.4 1974.4
Jüpiter İo 1822 893 3.5 0.6 0.8 1.3
Jüpiter Europa 1561 480 3.0 0.7 0.7 1.1
Jüpiter Ganymede 2631 1482 1.9 0.4 1.1 1.9
Jüpiter Callisto 2410 1076 1.8 0.2 1.0 1.7
Satürn Tethys 530 6 1.0 0.8 0.1 0.2
Satürn Dione 559 11 1.5 0.6 0.1 0.2
Satürn Rhea 764 23 1.2 0.6 0.2 0.3
Satürn Titan 2575 1346 1.9 0.2 0.6 0.9
Satürn İapetus 718 19 1.3 0.6 0.2 0.3
Uranüs Ariel 579 14 1.7 0.4 0.1 0.1
Uranüs Umbriel 585 12 1.4 0.2 0.1 0.1
Uranüs Titania 789 35 1.7 0.3 0.1 0.1
Uranüs Oberon 761 30 1.6 0.2 0.1 0.1
Neptün Triton 1353 214 2.1 0.8 0.1 0.1
Plüton Charon 606 15 1.6 0.4 0.0 0.1

      

R : Uydunun yarıçapı, km olarak. Hacımsal ortalama değer.

m : Uydunun kütlesi, 1020 kg olarak.

d : Uydunun ortalama yoğunluğu, g/cm3 olarak.

A : Geometrik albedo. Uydunun yüzeyinin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.

D1 : Yer'e en uzak konumunda görünen açısal çapı, yay saniyesi cinsinden.

D2 : Yer'e en yakın konumunda görünen açısal çapı, yay saniyesi cinsinden.

      

GÜNEŞ SİSTEMİ

ASTEROİTLER

      

Yörünge Elemanları ve Fiziksel Özellikler

      

Asteroit a (AU) e i W v T (yıl) n S (gün)
Vesta 2.362 0.089 07°08' 103°56' 150°16' 3.630 00°16' 504.0
Ceres 2.766 0.080 10°35' 80°25' 73°24' 4.600 00°13' 466.7
Pallas 2.773 0.230 34°51' 173°10' 310°33' 4.618 00°13' 466.3

      

Asteroit R (km) m (1020 kg) d (g/cm3) A D1 D2 Uydu
Vesta 265 3 3.9 0.4 0.2" 0.6" 0
Ceres 474 9 2.0 0.1 0.3" 0.9" 0
Pallas 266 3 4.2 0.2 0.2" 0.7" 0

      

Ceres, Asteroit kuşağındaki bütün gökcisimlerinin kütlesinin yaklaşık üçte birine sahiptir. Yaklaşık 40000 asteroit içinde sadece bu üçünün yarıçapı 250 km'den büyüktür. Küçük olmalarına rağmen, az sayıda bazı asteroitlerin uyduları vardır.

      

GÜNEŞ SİSTEMİ

KUİPER KUŞAĞI

      

Tahmin Edilen Parametreler

      

Cisim a AU e i ° W ° v ° T yıl R km
2003 VS2 39.28 0.073 14.8 302.7 113.3 246.2 ~ 320
Orcus 39.39 0.220 20.6 268.7 72.7 247.2 ~ 765
Plüton 39.48 0.249 17.1 110.3 224.1 247.9 1179 ±9
2003 AZ84 39.50 0.179 13.6 252.1 14.5 248.2 ~ 365
İxion 39.54 0.241 19.6 71.0 299.6 248.6 328 ±52
1995 SM55 41.65 0.103 27.1 21.1 72.7 268.8 ~ 350
2002 MS4 41.82 0.141 17.7 216.0 216.3 270.5 ~ 385
2004 GV9 42.24 0.083 22.0 250.6 293.0 274.5 ~ 350
2002 UX25 42.52 0.142 19.5 204.6 278.8 277.3 ~ 420
Varuna 42.95 0.052 17.2 97.3 267.1 281.5 426 ±89
2002 TX300 43.09 0.123 25.9 324.6 338.6 282.9 ~ 405
1996 TO66 43.14 0.121 27.5 355.3 238.9 283.3 ~ 450
2003 OP32 43.18 0.107 27.2 182.9 68.5 283.8  ~ 335
2003 EL61 43.34 0.189 28.2 121.9 239.3 285.3  690 ±28
Quaoar 43.50 0.035 8.0 188.8 151.3 286.9 630 ±95
2005 FY9 45.71 0.155 29.0 79.6 296.4 309.0  ~ 825
Chaos 45.72 0.105 12.1 50.0 58.7 309.1  ~ 370
2003 MW12 45.90 0.137 21.5 184.0 182.4 311.0 ~ 385
2002 AW197 47.49 0.131 24.3 297.5 293.4 327.2 377 ±36
2001 UR163 51.33 0.283 0.8 302.2 342.0 367.7 ~ 320
2002 TC302 55.14 0.293 35.1 23.9 87.2 409.4 ~ 600
2003 UB313 67.67 0.442 44.2 35.9 151.4 556.7 1350 ±125
1996 TL66 82.78 0.577 24.0 217.8 184.6 753.2  ~ 420
Sedna 491.74 0.845 11.9 144.5 311.6 10904.8 ~ 875

      

Neptün'ün (a=30) ötesindeki küçük planetoit(gezegenimsi)ler hakkında henüz kesin nümerik sonuçlar alınmış değildir. Bu bakımdan, Plüton dışında bilinen en büyük yirmiüç planetoite ait yukarıdaki değerlerin az sayıdaki gözlemlere dayanan hesaplamalar sonucu olduğunu unutmamak gerekir.

Kütleler bilinmediğinden, peryotlar yaklaşık olarak 3. Kepler kanununa ( a3 = T2 ) göre hesaplanmıştır. Örneğin, Plüton'un peryodu için bu yoldan yaklaşık 248.1 sene bulunur.

Ayrıca, bu gökcisimlerinin çok uzakta ve küçük olmaları yüzünden, yarıçapları da kesin olarak bilinememektedir. Listede gördüğünüz yaklaşık değerler, eğer ölçümler güvenilir ise alt ve üst limitler ile birlikte verilmiştir.

En alt sıradaki Sedna (2003 VB12), sınıflandırma açısından Kuiper kuşağı ötesindeki Oort bulutunda yer almaktadır.

Gezegen olarak bildiğimiz Plüton, aslında Kuiper kuşağına ait bir planetoit özelliği taşıdığından bu listede de yer aldı. Kuiper kuşağında yarıçapı 100 km'den büyük en az 70000 gökcismi olduğu tahmin ediliyor.

      

GÜNEŞ SİSTEMİ

GÜNEŞ

                 

Yarıçapı : 695990 km

Güneş, spektral tipi G2V olan bir yıldızdır. Merkezinde termonükleer reaksiyon ile Hidrojen çekirdeği Helyum'a dönüşür. Bu suretle açığa çıkan elektromanyetik radyasyon ve termal enerji çevresine yayılır. Yüksek ısısından dolayı, maddenin plazmaya dönüştüğü bu ateş topunun çapı sadece fotosfere kadar olan kısmıdır. Santrifüj etkisiyle, kendi çevresinde dönme peryodu ekvatordan kutuplara doğru 25.1 ile 34.4 gün arasında değişir. Plüton'un ötesine ulaşan manyetik alanı da 11 yıllık aralıklarla değişmektedir.

Kütlesi : 1989100 × 1024 kg
Yoğunluğu : 1.408 gr/cm3
Görünen çapı : 1887.7" - 1951.9"
Dönme ekseninin ekliptiğe eğimi : 7.25°
Dönme peryodu : +16° enleminde 809.12 saat

                


Haluk Akçam 2006

Türkiye

Dünya

Ekonomi

Deprem

Sağlık

Güncel

Kişisel Danışmanlık

Ticari Danışmanlık

Özel Danışmanlık

Copyright © 2006 Haluk Akçam - Bu sitede yer alan her türlü yazı, resim, grafik, program ve bilginin telif hakkı MİSKET yazılım ve danışmanlık Ltd.Şti.ne aittir.