Doğum Tarihiniz: 
Bioritm Tarihiniz: 
Bioritm Grafiği Geçen günler: 

Haluk Akçam

Danışman Astrolog

Copyright © 2005

Bioritmik Değerler
 
 
 
 
Bedensel Duygusal Zihinsel Sezgisel

Bioritm Tablosunu Kullanma Kılavuzu

  1. Yukardaki tablonun en üstünde gördüğünüz "Doğum Tarihiniz" yazısının devamındaki kutularda sırasıyla doğduğunuz günü, ayı, seneyi ve saati bularak üzerini tıklayın. Doğum saatinizi bilmiyorsanız, saat kutusunda "12"yi (öğle vakti) tıklayın.

  2. Bir alttaki "Bioritm Tarihiniz" yazısının devamındaki kutulardan hangi gün, ay, sene ve saatteki bioritm değerlerinizi öğrenmek istiyorsanız onları tıklayın.

  3. Bütün kutularda seçiminizi yaptıktan sonra, sağ üst köşedeki "Göster" butonunu tıkladığınızda, seçtiğiniz ayki "Bioritm Grafiği"nizi görebilirsiniz.

  4. "Bioritm Tarihiniz"deki gün, ay, sene ve saatteki "Bioritmik Değerler"inizin oranını yüzde olarak alt sırada bulabilirsiniz. Grafikteki eğrilerin renkleri ile bioritmik değer yüzdelerinin altındaki çizgilerin renkleri aynıdır ve hangi tür bioritm oldukları altlarında yazılıdır.

  5. Grafiğin altındaki gün sayılarının başında ve sonundaki yön işaretlerini tıkladığınızda, sırasıyla bir önceki veya bir sonraki ayın bioritm grafiği otomatik olarak karşınıza çıkar.

  6. "Bioritm Tarihiniz"deki gün, ay, yıl veya saati değiştirerek bu tabloyu sürekli kullanabilirsiniz. 

Kırmızı renkteki "BEDENSEL" bioritmik göstergeniz, belirtilen gün ve saatteki fiziksel gücünüzü, bedeninizin dayanıklılık derecesini vermektedir.

Yeşil renkteki "DUYGUSAL" bioritmik göstergeniz, belirtilen gün ve saatteki duygusal durumunuzu, hislerinizin olumluluk derecesini vermektedir.

Mavi renkteki "ZİHİNSEL" bioritmik göstergeniz, belirtilen gün ve saatte aklınızı ne ölçüde verimli kullanabildiğinizi, zihinsel kapasitenizin derecesini vermektedir.

Mor renkteki "SEZGİSEL" bioritmik göstergeniz, belirtilen gün ve saatte sezgilerinizin size ne denli yardımcı olabileceğini, sezebilme yeteneğinizin derecesini vermektedir.

Bioritm değerlerinde oran, 100 üzerinden artı (+) ve eksi (-) olarak gösterilmiştir. % 100 olan değer, en yüksek ve en verimli durumu belirtir. % -100 olan değer de en düşük ve en verimsiz durumu belirtir.

Bioritmik göstergenin ve değerlerin astroloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Doğum anından itibaren, "bedensel" 23 günlük, "duygusal" 28 günlük, "zihinsel" 33 günlük ve "sezgisel" 38 günlük peryotlar olduğu varsayılarak, bu peryotlardaki ve amplitütü aynı olan basit sinüsoidal eğrilerin günlük karşılıkları bioritm değerleri olarak kabul edilmiştir. Bunların beyin dalgaları (EEG) ile de hiçbir ilgisi yoktur. 

Canlılarda belirli peryotlara göre faaliyetlerin artıp azaldığı bilinmekte ise de, bioritm adı altında öne sürülen 23-28-33-38 tam günlük peryotların gerçekten var olup olmadığı belli değildir. Dolayısıyla, bilimsel açıdan kanıtlanmamış bir varsayım olan bu bioritm düzenini gereğinden fazla ciddiye almamanızı özellikle tavsiye ederim. Bioritmik siklusların geçerliliğini denemek isteyenler için hazırladığım bu sayfadaki hesaplamalar matematik açıdan doğrudur, ancak yorumlanışı size kalmış bir meseledir.

Analitik açıdan bakarsanız, örneğin 23 günlük "bedensel" ve 28 günlük "duygusal" peryotlar, her 644 gün tamamlandığında tekrardan aynı ikili durumu gösterirler. Yani, yaklaşık 21 ay sonra "bedensel" ve "duygusal" göstergeniz yine aynı olacaktır. "Bedensel", "duygusal" ve "zihinsel" peryotlar da yaklaşık 58 yıllık bir süre geçtikten sonra tekrar yeniden başlamaktadır.

Dokuzuncu asal sayı olan 23'ün üzerine üçüncü asal sayı olan 5'in üç kez eklenmesiyle öne sürülmüş bu dört peryoda göre yaşamınızın düzenlendiğine inanıyorsanız, size mutlu bioritmler dilerim!

(Browser'ınızın "Back / Geri" butonunu tıklayarak bu sayfadan çıkabilirsiniz)


Copyright © Haluk Akçam